fenyőkéregről
kéregbemutató
áraink
Kosár
Kalkulátor
Letöltések

PARTNEREINK:
Mészáros Attila EV.
Más kategória
Pest megye
2194 Tura Galábos út 2/a
Tel.: 06-70-778-7972
Agárd Kertész Kft
Kertépítok
Budapest, Fejér megye, Somogy megye, Veszprém megye
U.A.
Tel.: 06 20 210 1974
Forlana Flow Kft.
Kertépítok
Magyarország egész területe
Tel.: +36-30-613-0035
Dányi Trans Kft
Kertépítok
Budapest, Pest megye
Tel.: 06-70-341-4733
Happy Plant Kft.
Kertépítok
Veszprém megye
Tel.: 06-30-430-50-46
Vándorkert Kft
Kertészeti árudák
Pest megye
2112 Veresegyház, Fő út 67
Tel.: 06/70-379-7274
Adenium Kert Kft
Kertépítok
Pest megye
1223 Bp., Nagytétényi út 198
Tel.: 06-20/386-2403
Török Nándor e.v.
Kertépítok
Budapest, Pest megye
Tel.: 06-30/914-5540


   
 
 
 
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
www.fenyokereg.hu
 

Üdvözöljük a Kátai Tibor egyéni vállalkozó – Kertészeti fenyőkéreg gyártó, forgalmazó (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon.
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.
 
A következő Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató valamennyi árucikkére érvényesek.
 
A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.
 
A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.
 
Köszönjük, hogy fenyőkéreg vásárláshoz a fenyokereg.hu internetes áruházat választotta.  Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi működési szabályzatot, mielőtt megkezdené vásárlását a webáruházban.
 
Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:
 
1.  A SZOLGÁLTATÓ
 
A szerződés Kátai Tibor egyéni vállalkozóval jön létre.
 
Név: Kátai Tibor e.v.
Székhely: 1106 Budapest, Maglódi út 53.
Telephely: 1172 Budapest, Cinkotai út 20/a
Levelezési cím: 1660 Budapest, Pf. 353.
Képviselő neve: Kátai Tibor
Egyéni vállalkozói igazolvány száma:  
Nyilvántartásba bejegyző hatóság: X. kerületi önkormányzat
Adószám: 40235330-2-42
Adatvédelmi nyilvántartási szám: folyamatban
Számlavezető pénzintézet: Nagykáta és vidéke takarékszövetkezet
Számlaszám: 65200146-10007417
Telefonszám: (+36-1)631-5490
Fax: (+36-1)631-5490
E-mail: "Elérhetőségek" menüponton keresztül:
"Kátai Tibor, Cégvezetőnek" címezve
 
 

2.  HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG
 
A Honlap célja fenyőkéreg értékesítése és – igény szerint – házhozszállítása a vásárlók részére.
 
3.  FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 
3.1.  Igénybevétel feltételei

3.1.1. A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek.

3.1.2.  Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

3.1.3.  Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó a 3. pontban foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen használja, a Felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül ideiglenesen vagy végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt felfüggessze vagy törölje.

3.1.4.  Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törölteti a regisztrációját, vagy ha Szolgáltató törli Felhasználó regisztrációját.

3.2.  Felelősség

3.2.1. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.2.2. Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
 
E pont alól kivételt képeznek a 4. pontban megjelöltek, melynek szabályai a hivatkozott pont, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok szerint érvényesülnek.

3.2.3. Szolgáltató kijelenti, hogy a vásárlás során a Felhasználó által elkövetett tévedésekért felelősséget nem vállal.

3.2.4. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

3.2.5. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Ezen oldalakon történő személyes adatok kezelésére Szolgáltatónak nincs befolyása, így ennek megfelelően ilyen esetben nem tartozik felelősséggel.

3.2.6. A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

3.2.7. Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

3.2.8. Amennyiben Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
 
3.3 Szerzői jogok

3.3.1. A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A fenyokereg.hu honlapon található tartalom a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást)
 
A honlap tartalmának felhasználása a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.
 
Ennek megfelelően csak a szerzővel írásban megkötött megállapodás után, az abban szereplő feltételek szerint és módon használható fel.
 
3.3.2. Amennyiben Felhasználó saját honlapján a fenyokereg.hu-ra (vagy annak bármelyik elemére) mutató linket (hivatkozást) kíván elhelyezni, azt a Szolgáltató előzetes tájékoztatását követően teheti meg.
 
Ehhez annyi szükséges, hogy az alább feltűntetett elérhetőségek valamelyikén felvegye a kapcsolatot az oldal szerkesztőjével:
 
Oldal szerkesztője: Kátai Tamás
Tel: (+36-20)-201-0732
E-mail: Elérhetőségek menüpont alatt a levélküldő űrlappal:
„Kátai Tamás, online-kapcsolattartó” -nak címezve.
 
 
3.4 Egyéb rendelkezések

3.4.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül.
 
A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.
 
A változásokról a Szolgáltató Felhasználó részére megfelelő tájékoztatást tesz közzé a honlapon.
 
 

 
4. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS
 

4.1. Regisztráció

4.1.1. A Honlapon történő vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció, így ennek megfelelően a weboldalon elérhető tartalmakat ingyenesen veheti igénybe a Felhasználó.

4.1.2 Regisztrációs lehetőség kizárólag leendő partnerek (továbbiakban: Viszonteladó) részére biztosított. A regisztrációról a Viszonteladók a „Viszonteladói regisztráció” oldalon kaphatnak megfelelő tájékoztatást.

4.1.3. A „Viszonteladói regisztráció” menüpontra kattintást követően megjelenő felületen (a továbbiakban: regisztrációs felület) található adatlapok közül a Viszonteladó a neki megfelelő adatlapot letölti, értelemszerűen, valós adatainak megfelelően kitölti, és az "Elérhetőségek" menüpont alatt megtalálható a szolgáltató valamely elérhetőségére visszajuttatja.
 
A Viszonteladó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.
4.1.4. Viszonteladó jogosult a regisztrációját bármikor töröltetni az "Elérhetőségek" menüpontból Kátai Tamásnak "on-line kapcsolattartó"-nak küldött üzenettel, vagy posta úton küldött levéllel a 1660 Bp., Pf. 353 cím illetve személyesen a szolgáltató telephelyén (XVII. Cinkotai út 20/a) jelezve igényét.
 
Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Viszonteladó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését.
 
Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód és új regisztrációra van szükség.

4.1.5. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Viszonteladó felelős. Amennyiben Viszonteladó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

4.1.6. Viszonteladó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

4.1.7. Felhasználó kijelenti, hogy a megrendelése elküldésekor kitöltött űrlap, mely személyes adatait tartalmazza, a valóságnak megfelelnek, továbbá tudomásul veszi, hogy valótlan adatok megadásából eredő károkért felelősséggel tartozik.

4.2. Vásárlói útmutató

A webáruház összetett rendszerben működik, vásárlásra többféle módon is van lehetősége a Felhasználónak.
 
 
4.2.1. Virtuális kosárral történő vásárlás:
 
A Felhasználó az „Áraink” menüpontra kattintva (http://fenyokereg.hu/felsorol.php?) vásárolhat kosaras rendszerrel.

Az oldalon található táblázat utolsó oszlopában („kosár”) a rendelni kívánt termék melletti mezőben adhatja meg a Felhasználó a kívánt mennyiséget az adott termékből.
 
A „kosárba” gomb megnyomásával lehetősége van a Felhasználónak arra, hogy a kért termékeket a virtuális kosárba helyezze. Egyszerre csak 1 fajta termék helyezhető a kosárba, azonban annak mennyisége tetszés szerint megadható.

Felhasználó a főbb kategóriák nevére kattintva érheti el a termékcsoport részletes leírását továbbá  tájékozódhat a megrendelhető méretosztályozásokról.

A Felhasználó a termék(ek) kosárba helyezése után (a „Kosárba” gomb megnyomásával) automatikusan átkerül a kosár oldalra, ahol láthatja és módosíthatja, szükség esetén törölheti a kosárban elhelyezett termékeket.

A „Vissza még válogatok” gomb megnyomásával a Felhasználónak lehetősége van még több terméket a kosárba rakni.

A „mennyiség kalkulátor” gomb megnyomásával a Felhasználó ki tudja számolni, hogy mennyi fenyőkéregre van szüksége és a kapott mennyiséget kosarához adni a „Tovább” gomb megnyomásával.

A „Továbblépek” gombra kattintva a Felhasználó „Megrendelés”-i felületre érkezik, ahol köteles a valóságnak megfelelő adatokkal kitölteni a megrendelő űrlapot, hogy a Szolgáltató rendelést teljesíteni tudja.
 
A „Mégse” gomb megnyomásával lehetősége van a kosár tartalmát módosítani.
 
A „Tovább” gomb lenyomásával pedig még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat és a rendelést.
 
Felhasználó a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással véglegesíti rendelését és küldi el a Szolgáltató részére.
 

4.2.2. Termék választás legördülő menü segítségével:
 
A Felhasználó a honlap kezdőoldalán keresztül, a „gyorsrendelés”-re kattintva vagy a weboldal fejlécében található „online rendelés”-re kattintva lehetősége van az ott található legördülő menüből gyorsan összeválogatni a kívánt termékeket. Ezt a szolgáltatást Szolgáltató elsősorban azon Felhasználónak ajánlja, akik tudják, hogy mennyi és milyen méretosztályozású fenyőkéregre van szükségük.

A „gyorsrendelés” oldalon (
http://fenyokereg.hu/gyorsrendeles.php) a Felhasználó először a termék főbb kategóriáját választja ki a „Termék” felirat alatt található legördülő menü segítségével.
 
Ezt követően a Felhasználó az „Egység és Tulajdonság” felirat alatt található legördülő menü használatával kiválaszthatja, hogy melyik méretosztályozású fenyőkérget, milyen kiszerelésben szeretné megvásárolni.
 
A termék kiválasztása után, megjelenik a termék bruttó ára, és az esetleges kedvezmény, melyet kizárólag a fenyokereg.hu oldalon keresztül történő vásárlásra biztosít a Szolgáltató.
 A „mennyiség” oszlopban Felhasználó megadhatja, hogy az adott termékből hány darabot kíván rendelni.

A „Hozzáad” gomb lenyomásával a termékeket a rendszer a „Választott termékek” közé helyezi.
Ezeket a termékeket a rendszer csak addig jegyzi meg míg a Felhasználó a fenyokereg.hu/gyorsrendeles.php oldalon marad. Ezen oldal elhagyása esetén a termékek törlődnek és erre az oldalra történő visszatérés esetén a Felhasználónak újra ki kell választani őket.

A kiválasztott termékek megrendeléséhez a Felhasználónak ki kell töltenie valós adatokkal a megrendelő űrlapot, mely ez esetben a „kiválasztott termékek”alatt található ugyanazon az oldalon.
A megrendelési űrlapon a Felhasználónak meg kell jelölnie, hogy kívánja e a termék kiszállítását.
 
Amennyibe a Felhasználó igénybe kívánja venni a Szolgáltató házhoz szállítási szolgáltatását, úgy ki kell választania a települést ahova a kiszállítást kéri. Ha a település nem található a legördülő menüben, akkor az ahhoz legközelebb eső települést kell megjelölnie.
 
A házhozszállításról és a szállítási díjakról részletesebben a 7. és 8. pontokban olvashat a Felhasználó.
 
4.2.3. Termék rendelése mennyiségi kalkulátor segítségével

A Felhasználó a bal oldali menüben található „Kalkulátor” és azon belül megtalálható „Mennyiségi kalkulátor” segítségével vagy a címoldalon a megfelelő grafikára, illetve szövegre („A szükséges mennyiség kiszámításában”) kattintva, érheti el mennyiség kalkulátorunkat. (
http://fenyokereg.hu/kalkulator.php?) Ez a funkció a kosár tartalmából is elérhető a Felhasználó számára. 
 
A Felhasználónak először szükséges kiválasztania a főbb termék kategóriát. Ezt követően ki kell választania a megrendelni kívánt termék méretosztályozását és annak kiszerelését.
 
Ezek után a Felhasználó megadhatja a terület szélességét és hosszát centiméterben, vagy a terület nagyságát négyzetméterben. Az értékeket csak egész számban lehet kifejezni, amennyiben területe nem egész számban kifejezhető, úgy célszerű felfelé kerekíteni.
 
A számok megadása után, szintén a legördülő menüből a Felhasználó kiválaszthatja, hogy az adott terméket milyen vastagon szeretné alkalmazni.
 
Az adatok megadása után és a vastagság kiválasztása után a Felhasználó kattintás nélkül megkapja az eredményeket:
 
- A terület köbméter igénye: melyet a szállítási díj kalkulátorban tud majd a Felhasználó segítségként felhasználni

- A mennyiség: kívánt termékből hány darabra van szüksége a Felhasználónak a megadott területre.

- Ára: a kalkulált mennyiség összege, bruttó (Áfa-val terhelt) kiskereskedelmi árban feltüntetve.
 
Amennyiben a Felhasználó eltérést tapasztal, a megadott adatok hiányosak lehetnek, ha mégsem akkor az „Elérhetőségek” menüpontból elérhető levélküldő segítségével tájékoztassa erről a szolgáltatót.
 
A Felhasználó ha csak a terület nagyságát szeretné változtatni, akkor a számot átírva az „Újraszámol” gomb lenyomásával kaphat eredményt.

„Újra kezd” gomb lenyomásával, a kalkulációt elölről kezdheti a Felhasználó, mellyel új számítást indíthat el.

A „Tovább” gomb megnyomásával kosárba teszi a kalkulált mennyiségű terméket, és a rendszer a Felhasználót automatikusan átviszi a kosár oldalára.

Itt a Felhasználó láthatja kosara tartalmát, módosíthatja rendelését, továbbá eldöntheti, hogy kér-e kiszállítást.
 
Amennyibe Felhasználó igénybe kívánja venni a Szolgáltató házhozszállítási szolgáltatását, akkor abban az esetben ki kell választania a legördülő menü segítségével a települést ahova a kiszállítást kéri. Amennyiben a Felhasználó nem találja legördülő menüben a kiválasztani kívánt települést, úgy a hozzá legközelebb eső települést szükséges megjelölnie.
 
A „vissza még válogatok” gomb lenyomásával „Kínálatunk” oldalról a Felhasználó további termékeket válogathat az 4.2.1. pontban leírtak szerint.
 
A „mennyiség kalkulátor”gombra kattintva a Felhasználó a kosár tartalmának megtartása mellett végezhet újabb kalkulációt, és tehet újabb terméket a kosárba.
 
A „Tovább lépek” gombbal folytathatja a Felhasználó a vásárlási folyamatot. Ezen a felületen a Felhasználó kitölti a megrendeléshez szükséges, valóságnak megfelelő adatokkal a megrendelő űrlapot.

Ha a Felhasználó mégis meggondolná magát, akkor a „Mégse” gombbal visszajuthat a kosárba, ahol annak tartalmát még módosíthatja. Ekkor, ha a Felhasználó korábban beírta a megrendelő űrlapba az adatait, azok törlődnek és a kosár módosítása után újra meg kell adni őket.
 
A szükséges adatok megadása után a „Tovább” gombra kattintva, a Felhasználónak lehetősége van még egyszer leellenőrizni rendelését illetve személyes adatait. Amennyiben bármilyen adatot módosítani szeretne a Felhasználó, a „mégse” gombra való kattintással teheti azt meg.
 
Ha a Felhasználó minden adatot rendben talált és a valóságnak megfelelőnek ítélt, továbbá a rendelésben sem talál hibát, akkor a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva juttathatja el a Szolgáltatóhoz megrendelését.
 
A házhozszállításról és a szállítási díjakról részletesebben a 7. és 8. pontokban olvashat a Felhasználó.
 
4.2.4. Termék rendelése, megoldáskereső kalkulátor segítségével

Felhasználó a címoldalon a megfelelő illusztrációra (megoldáskereső, villanykörte), illetve az alatta olvasható szövegre („A nekem legmegfelelőbb megoldás kiválasztásában”) való kattintásával érheti el a Szolgáltató"Megoldáskereső" szolgáltatását. (
http://www.fenyokereg.hu/hova-szeretne-katai-fenyokerget-hasznalni-1-oldal-16). 
 
Ugyanez a szolgáltatás elérhető a bal oldali menüben megtalálható „kalkulátor”, azon belül„megoldáskereső” gombokra kattintással is, melyen belül a Felhasználónak néhány kérdésre szükséges választ adni ahhoz, hogy a válaszai alapján a rendszer megoldást tudjon nyújtani arra vonatkozóan, hogy Felhasználónak mire van szüksége..
 
A Felhasználó válaszai alapján egy megoldás oldalon a rendszer leírja, hogy milyen fenyőkérgeket kell használni az eredmény érdekében.
A Felhasználó az oldal alján megadhatja, hogy mekkora területre szeretne vásárolni az adott csomagból.
 
A terület méretének megadását követően a „Tovább” gomb , a Felhasználó kitölti a rendeléshez szükséges megrendelő űrlapot, mely a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazza. Továbbá nyilatkozik a szállítási igényéről.
 
A házhozszállításról és a szállítási díjakról részletesebben a 7. és 8. pontokban olvashat a Felhasználó.
 
Felhasználó az „Újrakezd” gombbal módosíthatja a kérgezendő terület méretét. E gomb használatával a korábban beírt adatok törlődnek, így azokat újra meg kell adnia.
 
A „Megrendelés elküldése” gombbal a Felhasználó rendelését továbbíthatja a Szolgáltatónak.
 
 
4.2.5. Termék rendelése, a kéregbemutató oldal, területválasztó segítségével

 A Felhasználó a baloldali menüpontok közül a „Kéregbemutató” menüpontot kiválasztva érheti el a Szolgáltató e szolgáltatását. (
http://fenyokereg.hu/keregbemutato.php?)
 
A „Kéregbemutató” oldalon a képen belül a kiválasztott területre kattintva vagy lejjebb görgetve találhatja meg a Felhasználó azt a területet, amivel probléma lehet.
 
A Felhasználó minden terület mellett megtalálja az adott területekre jellemző problémákat és azok megoldását. Az "ajánlott csomagra" kattintva pedig egy megoldás oldalra navigáljuk a Felhasználót, ahol megadhatja, hogy mekkora az adott problémás terület.
 
A Felhasználó az oldal alján megadhatja, hogy mekkora területre szeretne vásárolni az adott csomagból. A terület méretének megadása után, a Felhasználó kitölti a rendeléshez szükséges, valóságnak megfelelő adatokkal a megrendelő űrlapot. Továbbá nyilatkozik a szállítási igényéről.
 
A házhozszállításról és a szállítási díjakról részletesebben a 7. és 8. pontokban olvashat a Felhasználó.
 
Felhasználó az „Újrakezd” gombbal módosíthatja a kérgezendő terület méretét. A gomb használatával azonban a korábban beírt adatok törlődnek, így a Felhasználónak azokat újra meg kell adni.
 
A „Megrendelés elküldése” gombbal a Felhasználó rendelését továbbíthatja a Szolgáltatónak.
 
 
4.3 Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
 
4.3.1. Az elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató legkésőbb az ajánlat megérkezését követő 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlást, illetve regisztráció során megadott adatokat, a ájékoztatóra való igényét, rendelés típusát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, a rendelés számát, a rendelés dátumát.
 
Ha a Felhasználó valamilyen hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt haladéktalanul jeleznie kell a Szolgáltató felé, de legkésőbb 24 órán belül. Szolgáltató a Felhasználó megrendelésének elküldését követően 48 órán belül telefonon vagy e-mailben is felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval az áru átvételének egyeztetése céljából.
 
A hétvégén leadott megrendelések tekintetében a Szolgáltató a következő hét elején veszi fel a kapcsolatot a Felhasználóval egyeztetés céljából.

4.3.2. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg ezt a visszaigazoló e-mailt.

4.3.3.
 Felhasználó ajánlati kötöttsége - amennyiben a visszaigazolás az ajánlat megérkezésétől számított 48 órán belül hozzá megérkezik - e visszaigazolás megérkezésétől számított 48 órával meghosszabbodik, mely időbe a munkaszüneti napok ideje nem számít be.
 
Munkaszüneti napok ezen ÁSZF szerint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben megadott munkaszüneti napok, valamint a szombati, és vasárnapi napok.

4.3.4. Tekintettel a Honlapon kínált termékek egyedi jellegére Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználó ajánlatának, vagy egyes részeinek visszautasítására. A Szolgáltató az ajánlat visszautasításáról Felhasználót e-mailben értesíti.

4.3.5. Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó ajánlatát kifejezetten nem utasította vissza, jogosult a Felhasználó korábbi, vissza nem utasított ajánlatával kapcsolatban tájékoztató e-mail küldésére a Felhasználó ajánlatában foglalt termék megrendelhetőségéről. Ezen tájékoztató e-mail nem minősül a Szolgáltató részéről ajánlattételnek, ajánlati kötöttsége nem áll fenn.
 
 
4.4 A szerződés létrejötte

4.4.1. Szolgáltató a Felhasználó ajánlatát külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben Felhasználót tájékoztatja a szerződés létrejöttéről, a fizetés módjáról, illetve a várható szállítás idejéről. A szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló e-mail megérkezésekor jön létre.
 
A szerződés megkötésére a www.fenyokereg.hu oldalon kizárólag magyar van lehetőség, míg a www.pinebarkmulch.eu oldalon keresztül leadott rendelések esetében távollevők között kötött angol nyelvű szerződés jön létre.

4.4.2. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

4.4.3. Szerződést a fenyokereg.hu webáruházban kizárólag magyar nyelven lehet kötni.
 
4.5 Fizetés

4.5.1. Készpénzben, az áru üzlethelyiségben történő átvételekor.
 
Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén Felhasználó a Szolgáltató telephelyén fizeti meg a termék vételárát készpénzben a Szolgáltató vagy megbízottja részére. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére a Felhasználó a fizetést követően jogosult.

4.5.2. Készpénzben, utánvéttel az áru kiszállításakor.
 
Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a kiszállítást végző és a Szolgáltató által megbízott fuvarozó részére fizeti meg a teljes vételárat.

4.5.3. Előre utalás bankszámlára.
 
Kizárólag regisztrált partnereknek van lehetősége ezen fizetési mód választására. Felhasználó a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató Nagykáta és vidéke takarékszövetkezett által vezetett 65200146-10007417számú bankszámlára banki átutalás útján.
 
Előre utalás esetén a Felhasználó a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult.

4.5.4. Felhasználónak nincs lehetősége arra, hogy a termék fuvarozótól való átvételekor a termék vételárát bankkártyával egyenlítse ki.

4.6 Átvétel

4.6.1. Személyes átvétel.
 
A Felhasználó a megrendelt termékeket személyesen veszi át a Szolgáltató 1. pont alatt megjelölt telephelyén (Bp., XVII Cinkotai út 20/a).
 
A termék átvételének legkorábbi időpontjáról a Szolgáltató telefonon keresztül értesíti a Felhasználót.
 
A személyes átvételre:
 
munkanapokon: 7-17 óráig és
szombati napokon: 8-12 óráig óra között kerülhet sor.
 
Személyes átvétel esetén a Felhasználónak minden esetben ellenőriznie kell a termék csomagolásának sértetlenségét, hiszen a termék elszállítását a Felhasználó maga végzi, saját felelősségére, ezért a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó által végzett szállításból eredő sérülések, törések tekintetében.
 
A végszámla átvételével a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik.

4.6.2. Kiszállítás.
 
A kiszállítást a Szolgáltató munkatársai szervezik és végzik, melynek költségét a rendszer (szállítási díj kalkulátor vagy a megrendelési felület) pontosan kiszámolja.
 
A szállítással kapcsolatos tudnivalók részletes ismertetését a Felhasználó a jelen ÁSZF 7. és 8 pontokban találja.
 
A szállítólevél aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik.
 
4.6.3. Ennek megfelelően a Szolgáltatónak utólag mennyiségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

4.7. A szerződés iktatása
 
 
4.7.1. A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt Szolgáltató nem iktatja, így a szerződés utólag nem hozzáférhető.
 

 
5. ELÁLLÁSI JOG
 

5.1. Felhasználó jogosult a termék kézhezvételét követő 8 munkanapon belül az adásvételtől indokolás nélkül elállni.
 
Elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval.
 
Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a termék vételárát (szállítási költséget is) haladéktalanul, de legkésőbb az elállástól számított 30 napon belül Felhasználó részére visszatéríteni.
5.2. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Felhasználó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

5.3. Postai levél útján történő elállás esetén, a termék postára adásának dátumát veszi figyelembe a Szolgáltató az elállási határidő számítása tekintetében. A Felhasználónak a küldeményét ajánlott küldeményként kell postára adnia, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma.

5.4. A Szolgáltatónak az utánvétellel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni és az így visszaküldött csomag költsége is a Felhasználót terheli.

5.5. Felhasználó ezennel tudomásul veszi, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:

I) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt Szolgáltató a teljesítést Felhasználó beleegyezésével megkezdte;

II) olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

III) olyan áru értékesítése esetében, amely Felhasználó személyéhez kötött, illetve amelyet a Felhasználó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

IV) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást Felhasználó felbontotta;

V) hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében;

VI) szerencsejáték-szerződés esetében.

5.6 Felhasználó tudomásul veszi, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát, ha a megrendelt terméket felhasználta. A csomagolás felbontásával majd ezt követően a termék felhasználásával ugyanis a fenyőkéreg veszít minőségi jellegéből, állaga megváltozik és az a továbbiakban nem szolgáltatható vissza.

5.7 Elállás esetén a termék visszaszolgáltatásának költségei Felhasználót terhelik, ezen kívül a Szolgáltató jogosult a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését követelni Felhasználótól. Ezeken kívül a Felhasználót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

5.8 Amennyiben Felhasználó és Szolgáltató között a 4.4. pontban foglaltaktól eltérő, egyéb módon jön létre a szerződés, Felhasználó nem gyakorolhatja az e pontban foglalt elállási jogát.

5.9 Az e pontban foglaltak kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő Felhasználók (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.
 
 
6. RENDELÉS LEMONDÁSA
 

6.1 
Ha a Felhasználónak utóbb mégsem felel meg a már megrendelt termék, lehetősége van a megrendelést lemondani a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően.
 
A rendelés lemondására írásban, telefonon vagy személyesen is lehetősége van a Felhasználónak az „Elérhetőségeink” menüponton belül feltüntetetteknek megfelelően.
 
Csak az egyértelműen beazonosítható megrendelések lemondására van lehetőség (Felhasználó neve, Felhasználó címe, megrendelés sorszáma), ellenkező esetben a megrendelés érvényben marad. 

6.2 
4.3.1 pontban leírtaknak megfelelően sor kerül az áru átvételére vonatkozó egyeztetésnek. Ha Szolgáltató nem éri el a Felhasználót az adott napon telefonon, akkor következő napon  megismétli vele felvenni a kapcsolatot. Ha ekkor is sikertelen a kapcsolat felvétele a Felhasználóval, abban az esetben elektronikus levél útján próbálja meg elérni a Felhasználót.
 
Minderre 48 órán belül kerül sor, azonban ha ez az idő eredménytelenül telik el, abban az esetben a Felhasználó rendelését a Szolgáltató tárgytalannak tekinti.

6.3 Ha Felhasználó a terméket kiszállítással rendelte meg, abban az esetben a Felhasználónak a kiszállítást megelőző nap 16:00 óráig van lehetősége rendelésének lemondására.
 
Amennyiben Felhasználó nem jelzi lemondási szándékát a megrendelés kiszállítását megelőző nap 16:00 óráig és a rendelést teljesítő autó elindul, abban az esetben a Szolgáltató a teljesítést jogszerűen megkezdte így a megrendelő köteles Szolgáltató részére a szállítási költség megtérítésére.

6.4 Ha Felhasználó a terméket személyes átvétellel rendelte meg, abban az esetben Felhasználónak a Szolgáltatóval egyeztetett átvételi nap zárórájáig van lehetősége a rendelés lemondására.
 
Ennek megfelelően, ha az egyeztetett átvételi napon nem kerül sor a rendelés átvételére és új időpontról való egyeztetés nem történik, akkor Szolgáltató a rendelést semmisnek tekinti és jogosult a terméket másnak értékesíteni.

 
7. SZÁLLÍTÁS
 

7.1 Webáruházban minden Felhasználónak lehetősége van, hogy rendelését kiszállítással együtt igényelje, függetlenül attól, hogy milyen módon vásárol. (lásd: 4.2. pont)
 
7.2 A megrendelt termékek kiszállítását a Szolgáltató vállalja, melynek díjáról a Felhasználó a szállítási díj kalkulátor segítségével tájékozódhat továbbá a termék megrendelésekor a „megrendelési felületen” kiválaszthatja, hogy kéri e a termék kiszállítását illetve a helyiséget, ahová a kiszállítás történjen.
 
Ha ez megtörtént, akkor a szállítás összege külön feltüntetésre kerül, mely hozzáadódik a termék árához és megjelenik a végösszeg, mely már magába foglalja a szállítás költségét is.

7.3  A szállítás költsége függ a rendelt mennyiségtől és a szállítás távolságától.

7.4 A Szolgáltató által végzett szállítás esetén a Felhasználó a Szolgáltató munkatársainak jelenlétében köteles ellenőrizni a csomagolás sértetlenségét és ha sérülést észlel azt azonnal jelezni a szállítást végző munkatársak felé.

7.5 A szállítás minden esetben a rendelést követő egyeztetés alapján történik.
 
Amennyiben a rendelt termék a Szolgáltató rendelkezésére áll, a szállítás általában 1-5 munkanapon belül történik, egyeztetés alapján. Ha a megbeszélt időpontban a helyszínen nem történik meg a termék átvétele, a következő szállítás minden költsége a Felhasználót terheli.

7.6 A Szolgáltató telefonon keresztül felveszi a Felhasználóval a kapcsolatot és mind a két félnek megfelelő szállítási időpont egyeztetésére kerül sor.
 
Amennyiben az előre egyeztetett szállítási idő nem tartható be, a Szolgáltató telefonon keresztül ismét felveszi a Felhasználóval a kapcsolatot.

7.7 Amennyiben nincs raktáron a rendelésnek megfelelő termék abban az esetben több időt is igénybe vehet szállítása. Erről minden esetben a Szolgáltató az előzetes egyeztetés alkalmával tájékoztatja a Felhasználót.

7.8 Ha a Felhasználó kéri, lehetőség van a megrendelések kiszállítására külön-külön is, melyet a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével és ezen igényének feltüntetésével jelezhet a Szolgáltató felé.
 
Ebben az esetben a Felhasználónak a szállítás díját is külön-külön kell megfizetnie.
 
 

8. SZÁLLÍTÁSI DÍJ KALKULÁTOR
 
 

8.1 A kalkulátor menüpontból, „Szállítási díj kalkulátor” címszó alatt érhető el a Felhasználó számára ez a funkció.

8.2 A szállítási díj kiszámításhoz a Felhasználónak meg kell adnia a rendelni kívánt mennyiséget köbméterben, és a települést ahova rendelését szállítatni szeretné.
 
Ha a Felhasználó nem találja meg legördülő menüből a települést, akkor a hozzá legközelebb eső települést kell megjelölnie szállítási településnek.

8.3 Ha a Felhasználó kiválasztotta a megfelelő települést, a kalkulátor azonnal kiadja a kalkulációnak megfelelő szállítás díját.

8.4 A Felhasználó lakóhelyéhez tartozó szállítási díjjakról, legegyszerűbben a rendelni kívánt termék(ek) kosárba helyezésével és a szállítási körzet kiválasztásával tájékozódhat.
 
8.5 Minden megrendelés előtt a Szolgáltató a Felhasználót tájékoztatja kosara tartalmának összegéről, és amennyiben szállítást is igényel annak díját külön részletezve is feltünteti.
 
8.6 A termékek kosárba helyezése csak a kalkulációhoz szükséges, önmagában nem jelent vásárlást.

8.7 Szállítás igény esetén, a Felhasználónak kötelessége rendeléskor a megjegyzés mezőben feltüntetni, de legkésőbb telefonos egyeztetés alkalmával jelezni a kiszállítás esetleges korlátait. (súlykorlátozó tábla, magasság korlátozás, behajtani tilos tábla. )

8.8 A Felhasználó biztosítja a kiszállított termék átvételét (ömlesztett, zsák nélküli anyag rendelése esetén, a leborításhoz szükséges plusz helyet is).
 
A Felhasználónak az átvételkor meg kell győződnie arról, hogy az általa megrendelt terméket szállították-e részére, illetőleg a kiszállított termékek mennyiségében és szemmel láthatóan minőségében megfelelnek –e a megrendelésének.

8.9 Esetleges kifogását a Felhasználónak haladéktalanul jeleznie kell a Szállítónál és a vevőszolgálat felé.
 
Amennyiben a Felhasználó a kiszállított terméket nem veszi át, a sikertelen illetve az ismételt kiszállítás költsége is őt terheli.
 
A kiszállított termék átvételét a szállítólevélen aláírásával igazolja.

8.10 Amennyiben Felhasználó nem az általa megrendelt minőségű terméket kapta és emiatt a termék átvételét megtagadta, abban az esetben panaszt tehet Szolgáltató felé:

-  írásban a fenyokereg.hu oldalon, „Elérhetőségeink” menüpont alatt, a Szolgáltató levélküldő rendszerének segítségével, illetve

- telefonon:  Kátai Erikának a (+36-20)929-1404-es telefonszámon

8.11 Ez esetben a hibát a Szolgáltató kivizsgálja, és indokolt esetben a termékeket kicseréli.
 
 
 

9. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS
 

9.1 
 
A Felhasználó a hiba felfedezését követően, ahogy arra lehetősége adódik, köteles a hibával kapcsolatos kifogását, szavatossági igényét Szolgáltatóval közölni.
 
Amennyiben a Felhasználó a hiba felfedezésétől számított 30 napon belül nem közli kifogását, az ebből eredő kárért felelős.
 
Ha a kiszállított áru láthatóan anyag- vagy gyártási hibás, ide tartoznak a szállításkor keletkezett sérülések is, akkor az ilyen jellegű hibákat jelentse azonnal.

9.2 Szavatossági igények érvényesítése

9.2.1. Bejelentés.
 
Felhasználó az 1. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén jelentheti be szavatossági igényét Szolgáltató felé.

9.3. Jótállás

9.3.1. Fenyőkéreg nem tartozik az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek közé.

9.4. Szavatosság

9.4.1. A szavatossági jogok a jótállásból fakadó jogokon felül irányadók. Szavatosság jellemzője, hogy a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy, a megrendelésnek megfelelő árut adott el.

9.4.2. A Ptk. szavatossági szabályai szerint a Szolgáltató a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik.
 
Jogszabály szerint a Szolgáltató hibásan teljesít, ha olyan dolgot ad el, amely hibás, vagyis ha a hiba már a vásárláskor is megvolt a termékben.

9.4.3. Hibás termékről beszélünk, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.

9.4.4. Hibás teljesítés esetén a Felhasználó elsősorban kijavítást vagy kicserélést követelhet, ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a Szolgáltató a kijavítást, illetve a kicserélést nem tudja vállalni, vagy nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

9.4.5. Fontos, hogy a hiba keletkezési körülményeit a Felhasználónak kell bizonyítania.
 
 
 
10. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
 
 
10.1. Panaszügyintézés helye

Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
 
Levelezési cím: 1660 Bp., PF 353
Panaszügyintéző: Kátai Erika
Telefonszám: (+36-20) 929-1404
E-mail: Elérhetőségek menüpont alatt a levélküldő űrlappal:
„Kátai Erika, cégvezető, irodai ügyek” -nak címezve.

10.2. Panaszügyintézés módja

Amennyiben Felhasználó, nem az ígért és megrendelt minőséget kapta és emiatt a termék átvételére nem került sor:

- írásban a fenyokereg.hu oldalon, "Elérhetőségek" menüpont alatt, levélküldő rendszer segítségével tehet panaszt, illetve
 
- telefonon Kátai Erikának a (+36-20) 929-1404-es telefonszámot hívva tehet panaszt
 
Ebben az esetben a hibát a Szolgáltató kivizsgálja, és a termékeket igény szerint kicseréli.
 
Panaszügyintézés ideje:

Szolgáltató Felhasználó által előterjesztett kifogásokat a 10.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken:
 
hétköznapokon: 7-17 óra és
szombaton: 8-12 óra között fogadja.

10.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,
- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése;
- Bírósági eljárás kezdeményezése.

 
11. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA
 

11.1. Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes  tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a  hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá  Felhasználóval szemben, az ezt követő megrendelésekre vonatkozóan.

 
 
12. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA
 
12.1. A teljes kifizetésig az áru a Kátai Tibor e.v. tulajdonában marad.

 
 
13. HÍRLEVÉL
 
 
13.1. Felhasználó feliratkozása esetén (melyhez nevét, települését és email-címét kell megadnia) a Szolgáltató rendszeresen tájékoztatja e-mailben termékkínálatáról, kedvezményes áru termékeiről.
 
Nevének, valamint email-címének kezelésére, valamint hírlevelek küldésére vonatkozó beleegyezését, a Felhasználó a Szolgáltató által küldött minden levél alján található leiratkozási linkre kattintva  bármikor visszavonhatja. Ez ügyben az 1. pontban megjelölt címen érdeklődhet a Felhasználó.

13.2. Regisztrált viszonteladóknak Lehetőségük van írásban, e-mailben, telefonon, személyesen illetve a szolgáltató által küldött tájékoztató levelek végén található linkre kattintva lemondani a Szolgáltató által küldött hírlevelet.
 
 
 

14. ADATVÉDELEM
 

14.1. Az adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

14.2. Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

14.3. Az Szolgáltató kijelenti, hogy tiszteletben tartja partnereinek, az oldal látogatóinak és regisztrált felhasználóinak személyes és bizalmas információit.
 
A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a szolgáltatásai működtetéséhez, fejlesztéséhez, valamint saját célú kutatás, illetve statisztika készítéséhez használja fel.

14.4. A Felhasználó a fenyokereg.hu honlapot ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia.
 
A honlap egyes részei regisztráció nélkül látogathatóak, és az ott elérhető szolgáltatások ingyenesen vehetőek igénybe.
 
14.5. A honlap meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrációra leendő partnereinknek van lehetősége, akik a„Viszonteladói regisztráció” oldalon kaphatnak megfelelő tájékoztatást a regisztrációval kapcsolatban.

14.6. A webáruház böngészése során rögzítésre kerülnek bizonyos információk log fájlok formájában, mint pl.: IP cím, a látogatott oldal URL-je.
 
Ezek az adatok személyes azonosításra nem használhatóak fel, kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, továbbá a Szolgáltató kizárólag a weboldal fejlesztése érdekében használja fel őket

14.7. A weboldal egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre.
 
A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Felhasználó a Szolgáltatótól nem kap további értesítést.
 
A cookie-k elhelyezése a weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. A cookie-k elhelyezése nem okoz kárt számítógépében és nem tartalmaz vírust.

14.8. Szolgáltató lehetővé teszi viszonteladóknak, hogy saját felhasználói fiokjába belépve adatait módosítsa, illetve azok törlését kérje a Szolgáltató adatbázisból, melyre az 1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén akár írásban, akár személyesen lehetőséget biztosít a Szolgáltató.

14.9. Levélküldés a fenyokereg.hu oldalon keresztül: Ezen adatok megadása csupán a kapcsolattartást szolgálja.
 
14.10. A Szolgáltató a Felhasználóinak adatait csak is a szükséges ideig tárolja és a felsoroltaknak megfelelő célokra használja fel.

14.11. Az adatokat az adatkezelőn és adatfeldolgozón kívül a Szolgáltató másnak nem adja át.
Szolgáltató minden esetben eleget tesz az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásoknak, biztosítva ezáltal, hogy az adatkezelő és az adatfeldolgozó ne használhassa fel a látogatók személyes adatát a Szolgáltató által megjelöltektől, illetve a 14. pontban foglaltaktól eltérő célokra, és megfelelő biztonsági intézkedéseket tegyen annak érdekében, hogy megóvja a látogatók személyes adatát illetéktelen vagy jogellenes adatkezeléstől, bármilyen okból bekövetkező sérüléstől illetve megsemmisüléstől.

14.12. Felhasználó, illetve regisztrált partnerek is amennyiben személyes adataikat illetően jogsértést tapasztalnak bírósághoz illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhatnak panaszaikkal.

14.13. Személyes adat kezelésről tájékoztatót 1. pontban megjelölt telefonos elérhetőségen keresztül kérhet.

14.14. A Felhasználó az internetes áruházon keresztül történő rendeléshez (és a regisztráció során is) személyes adatoknak minősülő információkat – jogszabályi kötelezettség nélkül, önkéntesen- ad át a Szolgáltatónak.  (A regisztrációhoz egyes adatok megadása kötelező!)
 
A Szolgáltató mint adatkezelő a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván a látogatók adatait.

14.15. Adatkezelőre vonatkozó adatok:
 
Név:  Kátai Tibor
Székhely: 1106 Bp., Maglódi út 53
Telephely: 1172 Bp., Cinkotai út 20/a
Adószám: 40235330-2-42
Elérhetőség: "Elérhetőségek" menüponton keresztül:
"Kátai Tibor, Cégvezetőnek" címezve

 
15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
 

15.1.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül.

15.1.2. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.
15.2. Szerződést a webáruházban kizárólag magyar nyelven lehet kötni.

 
 
Köszönjük, hogy Web-áruházunkat használja, a rendszer működésével, bővítésével kapcsolatos javaslatait szívesen fogadjuk
 
 
 
Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2012.07.23 

 

 


magyar

english


Viszonteladó belépése:
E-mail:
Jelszó:
Viszonteladó regisztráció
Információk viszonteladóknak
(csak belépés után)
Vélemények
Mióta fenyőkérget használok valóban nincs fagykár, és nem jönnek elő a gyomok. Nekem, sikerült ezt a két problémát orvosolni!
Kígyók, és pókok alatt használom, eddig bevállt a 2-6-os közepes kéreg.
Megfogadtam az eladó tanácsát, alulra aprót szórtam, a tetejére nagyobbat, és a vártaknak nagyon megfelelt!
Jók a tapasztalataim, de a gyomok ellen tényleg be kell tartani a vastagságot.
A célnak teljesen megfelelt, ugyan atkás volt már néhányszor, egyébként szinte mindig problémamentes árut kaptam.


Tovább a többi
véleményhez
Vendégkönyv
Szücs Éva: Udvarias, gyorsa kiszolgálás. Pénteken délután rendeltem meg az árút és hétfőn reggel már ki is hozták. A szállítást végző fiatalember nagyon segítőkész volt, még hasznos tanácsokkal is ellátott. Nagyon köszönöm , őszinte szívvel ajánlom másoknak is.
Hoffmann Szilvia: Udvarias, gyors kiszolgálás, kedvesség, amit tapasztaltam. Hihetetlenül gyorsan megérkezett a megrendelt termék. Örülök, hogy itt vásároltam, maximálisan elégedett vagyok. Jó szívvel tudom ajánlani mindenkinek.
Henriett: Nagyon pozitív véleménnyel vagyok a cégről. Ritkán találkozok ilyen vásárlóközpontú, a telefonon keresztül is udvarias, szakmailag is kifogásolhatatlan eladóval. Erika türelmesen végighallgatott, válaszolt minden kérdésemre, és ráadásul igen gyorsan (már másnap) lebonyolította a szállítást - meglepetés ajándék kíséretében. A megrendelt terméket kiszállító fiatalember kedves volt, és hasznos tanácsokkal is szolgált. Bátran ajánlom ezt a céget minden olyan vásárló figyelmébe, akinek a megfelelő minőségű áru mellett fontos az emberi tényező is. Kedves Kátai család, gratulálok Önöknek a minőségi termékért és munkáért! Köszönöm, hogy termékükkel megszépítették kertünket! További sikereket és minél több megrendelőt kívánok!
Gyaraki Éva: Csak jót tudok írni, korrekt pontos szállítás, türelmes felvilágosítás és folytathatnám... Az ember azt hiszi másik bolygóra tévedt jó lenne, ha sokan követnék a példájukat. Sok sok elégedett vásárló és vállalkozó lenne és a nap is szebben ragyogna ránk. Szereztek egy kellemes napot a fenyőkéregnek isteni az illata. Köszönöm.
Edit: Természetesen meg vagyok elégedve. Kiváló áru, barátságos, kedves kiszolgálás! A kert gyönyörű lett! :-)


További vendégkönyv
bejegyzések


 
címoldal | kínálatunk | kosarának tartalma | kontakt e-mail | működési szabályzat | hírek - akciók | oldaltérkép | Google PageRank
készítette: Art Design Media